LRK

Alle officiële kinderdagverblijven staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De registratie van het kinderdagverblijf is een voorwaarde die de Belastingdienst stelt om een kinderopvangtoeslag toe te kennen aan ouders.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de wet kinderopvang.

Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, kunt u aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

De kinderkorf Diemen is geregistreerd onder LRK- nummer 171 090 135

De kinderkorf Amstelveen is geregistreerd onder LRK- nummer 975 081 986