de kinderkorf in AmstelveenZ

Wij zijn er trots op dat de kinderkorf het vertrouwen heeft om de opvang van kind(-eren) te verzorgen. En dat doen we sinds 1988, dus al 30 jaar!!

In alle gesprekken die we hebben met geïnteresseerde ouders, merken we toch dat de kinderkorf niet zo bekend is in Amstelveen. En dat vinden we raar, want de kinderkorf is de eerste en langst bestaande kinderopvangorganisatie van Amstelveen. Hier moest iets aan gedaan worden. Daarom hebben we contact opgenomen met de redactie van het maandblad AmstelveenZ. In de maart uitgave van dit blad staat een uitgebreid interview met Silvia, Marleen en René.

De titel van dit artikel is: “BIJZONDER GROOT IN KLEINSCHALIGHEID”. Hierin vertellen zij het verhaal van de kinderkorf. En zij vertellen iets over de toekomstplannen.

Hierbij de link naar het interview dat over de kinderkorf daarin is afgedrukt. AmstelveenZ – De Kinderkorf – BIJZONDER GROOT in KLEINSCHALIGHEID – maart 2018 Veel leesplezier.