De kinderkorf bestaat 30 jaar!!!

In januari 1988 is de kinderkorf gestart met de opvang van kinderen op één groep, toen nog bij René en Silvia thuis. Al snel verhuisden zij met de opvang naar de locatie aan de Amsterdamseweg in Amstelveen. De manier zoals de opvang werd aangeboden bleek een succes. Inmiddels 30 jaar later bestaat de kinderkorf uit vier groepen dagopvang in Amstelveen, zes groepen dagopvang in Diemen en drie groepen buitenschoolse opvang in Amstelveen (genaamd de Korfkidz). Samen met de kinderen en de medewerkers gaan we er een feestelijk jaar van maken!