Algemene Verordening Gegevensbescherming

De kinderkorf biedt een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving betekent ook het zorgvuldig omgaan met privacygegevens van kinderen, ouders en medewerkers.
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is de Europese verordening die op 25 mei 2018 van kracht is. In het Privacy statement staat beschreven hoe de kinderkorf met de nieuwe wet omgaat. Klik hier om te Privacy statement te lezen